(סילבר, מאיר (מטי


סגן
 
סילבר, מאיר (מטי)

תמונת החלל

בן דבורה-אסתר ואברהם, נולד ביום כ’ באב תרפ”ז (18.8.1927) בעיר ליבאווה, לטביה. בהיותו תינוק היגרו הוריו לדרום-אפריקה, וכעבור מספר שנים התיישבו בעיר-הנמל פורט אליזבת שבמדינת- הכף. שם גדל וסיים את בית-הספר התיכון. בנערותו הצטרף לשורות בית”ר, וכשעזב את העיר היה מפקד הקן המקומי. הוא החל ללמוד הנדסה באוניברסיטה של יוהנסבורג אולם כשנתעוררה בו התקווה שיוכל לעלות לארץ כחלוץ הצטרף להכשרה שבקרבת העיר. ערב הבחירות לקונגרס הציוני שלפני ייסוד המדינה עזב את ההכשרה, חזר לעיר והקדיש את כל כוחו וזמנו לתעמולת הבחירות. נעשה לעיתונאי ושירת את תנועתו בכתב.

ב-22.12.1947 עלה ארצה כסטודנט של האוניברסיטה העברית ובו-בזמן שימש בארץ ככתבו של העיתון הרביזיוניסטי ביוהנסבורג. בירושלים הצטרף לאצ”ל. היה פעיל במחלקת התעמולה וסיים קורס לסגנים. במחתרת הכירוהו בשם הלל. בנאומו האחרון לפני יוצאי דרום-אפריקה אמר: “טוב למות על אדמת הארץ מאשר לחיות חיי אושר בגולה”. מאיר היה בתגבורת אנשי האצ”ל שהגיעה להחזיק ברמת רחל לאחר שנכבשה מידי האויב ב-23.5.1948. הכוח עמד בהתקפה כבדה של האויב, אך החזיק מעמד עד שהגיעה תגבורת והאויב נהדף. בקרב זה נפל, ביום ט”ז באייר תש”ח (25.5.1948). נקבר בשייח’-באדר א’.

ביום כ”ח באלול תש”י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי ‘יזכור’, שנערך ע’י משרד הביטחון)